Garantie en klachten


Op alle artikelen geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Dit betekent dat een artikel bij bezorging in goede staat moet zijn en bij normaal gebruik goed moet functioneren.


Vermoed je een defect, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit geldt ook als je ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij zijn blij met feedback en zien dat als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.


Een klacht indienen kan op de volgende manieren:


Per e-mail: service@me-luna.nl

Per brief: Me Luna, Ambachtsstraat 36 B, 8263 AK Kampen

Na ontvangst van de klacht zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk reageren.


Het aankoopbewijs, bijvoorbeeld de factuur van je bestelling is ook het garantiebewijs van je artikel. Wil je aanspraak maken op garantie, dan vragen wij om een kopie van de factuur of een ander aankoopbewijs.


Als een artikel niet goed functioneert binnen de geldende garantie, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Denk aan een gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van je geld. Is het probleem met het artikel je eigen schuld? Dan heb je geen recht op gratis reparatie, een nieuw artikel of teruggave van je geld. Heb je het artikel normaal gebruikt en is het gewoon versleten? Ook dan heb je geen recht op bovengenoemde oplossingen.


Klachten


Meld je een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden, op jouw situatie van toepassing zijn. Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) binnen de garantie voor onze rekening.


Indien je een klacht hebt over onze producten of service, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: service@me-luna.nl. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie. Bij klachten over artikelen kijken we naar bovenstaande garantiebepalingen. Als het product niet goed is en onder de garantie valt, dan nemen we alle kosten, inclusief verzendkosten voor onze rekening. We zullen, afhankelijk van uw wens, een nieuw product aanbieden of uw geld teruggeven. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van Thuiswinkel


Ook willen we je wijzen op het Europese Platform voor Geschilbeslechting


Wil je meer weten over garantievoorwaarden? Op de website van ConsuWijzer lees je wat je rechten zijn als consument: https://www.consuwijzer.nl/